Nakon 11 godina odlučio da se vrati: Više volim da sjednim na kamenu u Bosni nego u nekoj kožnoj fotelji u Americi! – Apotekica

Nakon 11 godina odlučio da se vrati: Više volim da sjednim na kamenu u Bosni nego u nekoj kožnoj fotelji u Americi!

Mustafa Mujić koji je iz Srebrenice, koji ima adresu prebivališta u općini Gradačac je jedan od rijetkih ljudi koji se vratio u svoj rodni grad u zaseok Diljka, koji je smješten 18 kilometara od Srebrenice gdje su se tokom rata strašne stvari desile, to jeste bile su srušene sve kuće a ni jedna od njih do sada nije obnovljena ni ti imaju neki pristupni put do njih.

Ovaj čovjek koji ima 62 godine dolazi iz Srebreničkog naselja u svoje rodno mjesto sa motornim kultivatorom jer ni ti jedno drugo vozilo radi tog nepristupačnog terena ne može da dođe do sela i njegove stare kuće.

-U mom selu je tada bilo samo pet kuća a sada su to samo stara ognjišta. U tom ratu je ubijeno sedam ljudi, civilnih koji su nedužni. Među njima su i moja dva brata koja su tada nestala ’95 godine prilikom pokušaja tada u Tuzlu a njihove kosti do sada nisu pronađene.- rekao je Mujić za medije.

U tom mjestu nije obnovljena ni ti jedna kuća iako je se natjecalo da se obnove kuće a ističe i priorita obnova ceste kako bi selo sada bilo funkcionalni i da se do njega normalno može doći.

Iako je on sada dosta lošijeg zdravlja, Mujić jako često dolazi u svoj odni kraj tražeći jednog od mještana Slatine da bi mu mogli donijeti nešto jer ne može da hoda preko dva kilometra.

Prije rata se ovdje dobro živjelo a onda je rat sve pokvario i uništio.