Mogli ste po samom naslovu da zaključite kojom temom se mi sada bavimo. Vjerujemo da će ovo da vam bude jako interesantno i da će svi otvoriti ovo da vide o kojoj temi se tačno ovdje radi. Situacija nije jednostavna i vjerujemo da će te se iznnaditi kada ovo pročitate.

Ovdje se radi o najnovijim istraživanjima iz doba fosila još kada se smatralo da postoje zmije sa četiri noge a mogla bi da bude i u današnje vrijeme ali naravno da je to neka druga životinja koja ima svoje ime.

Mali Fosil kako je inače nazvan ima 19.5 cm a poznat je i po imenu TETRADOPSIS AMMPLECTUS koji sa grčkog prevoda inače znači zmija sa četiri noge. Iako se dugo smatralo i govorilo da je zmija sada je drugačije dokazano. Nove naučne studije su počele sve ovo da osporavaju i govore da se ovdje radi o dolihosaurisima.

Profesor biologije i jedan od glavnih ljudi sa fakullteta Univerzitet Albert u Kanadi sa drugim naučnicima koji su predvodili najnovije studije su rekli da ova životnja ima ključne anatomske odlike i da je jako slična zmiji. Sumnja se da je ova životinja ilegalno dovedena iz Brazilai tako je prekršen i zakon.