Klikom na sliku ispod Zatvarate PROZOR!


Kliknite na sliku

Saznajte da li ćete živjeti na osnovu prva 3 sata: Ovi simptomi ukazuju na moždani udar, a evo šta je vaš zadatak.. – Apotekica

Moždani udar nastaje kao posljedica oštećenja krvnih sudova koji se nalaze na mozgu, pri čemu dolazi do otežanog ili nepotpunog prenosa kiselonika i ostalih hranljivih materija do mozga.

Ukoliko se desi moždani udar, onda taj dio mozga više nema nikakvu funkciju i pojavljuju se neurološki ispadi. Neki koriste još naziv šlog.

Postoje dvije vrste moždanog udara, to je ishemijski moždani udar koji nastaje kada tromb začepi krvni sud i hemoragijski moždani udar koji nastaje zbog krvarenja mozga i pri tome dolazi do njegovog oštećenja.

Moždani udar predstavlja hitno stanje koje može da prouzrokuje smrt pacijenta ili dovodi do trajnog oštećenja. Najbitnije je da u prvih tri sata uspijete prepoznati simptome, a neki od njih su slabost ili osjećaj utrnutosti u jednoj strani tijela, konfuznost, oduzetost jedne strane tijela, vrtoglavica, gubitak vida, otežan govor.

Moždani udar predstavlja jedan od vodećih uzročnika smrtnosti u svijetu i može se preživjeti ako se simptomi na vrijeme prepoznaju.