Sadržaj Akrilamida u hrani prati se još od 2002. gdine kada je u Švedskoj utvrđen njegov visok sadržaj pogotov u pečenoj i prženoj hrani ali i u raznim drugim artiklima. Od 1994. godine stavljeno je ovo na popis potencijalno kancerogenih i za zdravlje opasnih materija Međunarodnog centra za istraživanje teških bolesti.

U SLoveniji se krajem 2018. godine dešava povlačenje iz prodaje Plazma keksa od proizvođa Bambi iz Srbije a sve je ovo saopštilo za javnost Ministarstvo za poljoprivredu i Upravu.

Upozoreni su sada svi potrošači da trebaju da vrate kupljenu robu jer je potencijalno štetno za zdravlje posebno ovdje se govori za manju djeca koja su inače i najčešće konzumenti ovog proizvoda. U redovnoj kontroli koja se dešava pronađeno je prisustvo akrilamida i to je bilo iznad dozvoljenih količina to jeste iznad gornje granice.

Nezvanično je rečeno da se radi o primjeni nekih novijih ali i strožijih propisa EU i da je u tku sada prelazni rok ali Slovenije je odmah primjenila dosta strožija pravia po kojem pravila svi proizvodi gdje ima veći stepen akrilamida od dozvoljenog mora da bude povučeno.