NEDAVNO je urađen razgovor sa poznatim Slovenskim glumcem po imenu Radko Polić te su u tom razgovoru otkriveni i njegovi detalji života kao i sve što je vezan za kliničku smrt koju je glumac proživio. NAime dok je bio u kući sam, zahvaljujući svojoj komšinici ostao je u životu. On je rekao da je to bilo stanje u kojem je pocrnio i u jednom trenutku samo nestao u potpunosti. Nakon toga se desilo buđenje kao da ste tek se rodili smeta vam svjetlo a nakon nekoliko trenutaka počeli ste da dolazite sebi.

Glumac je rekao da njegovo stanje nije nikako dobro te da ima sada osam ugrađenih stentova. Rekao je da svoju smrt želi da bude spaljen i da ga bace u more i to da bude uz pjesmu Olivera Dragojevića. Šta vi mislite o ovome, da li je prezivio kliničku smrt, da li se iz toga izvukao ili je to bilo stanje samo kome blage?