Ovo su rupice koje se inače nazivaju Venerine rupice a tačnije to su maleni krugovi koji se formiraju na donjem dijelu leđa kod muškaraca i žena. U slučaju muškaraca ovo se zove Apolonove rupice. Zaista slabo ko je znao da je ovo ime za rupice na leđima!

Inače se nalaze na mjestu gdje se dvije kosti povezuju u zdjelicu a može se vidjeti samo kod ljudi koji imaju ovakvu genetsku predispoziciju ili ligamente koji su ovakve odgovarajuće veličine. Ne možemo birati da li ćemo imati ili ne jer je to jednostavno jedna vrsta genetike.

One inače mogu da budu znak dobre genetike ali i zdravog tijela kod svega ovoga!

Ali ako ste se pitali da bi mogli nekekako da ih izdefinirate. Treba da znate da vježbe koje se rade za donja leđa mogu da izdefeniraju Venerine tačnije Apolonove rupice na vašim leđima i da naprave drugačiji izgled!